About Us

WWW.EXAMWADI.IN  हि वेबसाईट सर्व विध्यार्थी मित्रांना, सरकारी नोकरी च्या जाहिराती निघतात त्या विध्यार्थी मित्रानं प्रयन्त पोहच विण्यासाठी  आम्ही हि वेबसाईट सुरु केली आहे. 


थोडे नवीन जरा जुने