ICAR भारतीय कृषी संशोधन संस्था 641 जागा // ICAR 2022 - 641 Posts.

 ICAR भारतीय कृषी संशोधन संस्था 641 जागा ICAR Indian Agricultural Research Institute Recruitment 2022 - 641 Posts

10th वरती ICAR मधे ६४१ पदांची भरती/ICAR IARI Bharti 2022


ICAR बद्दल पूर्ण माहिती पुढील प्रमाणे :-


 पूर्ण पदे :- 641

पदाचे नाव :- टेकनेशियन

वयाची अट :- जास्तीत जास्त ३० वर्ष

Pay Scal  :- leavel ३

शेवटची तारीख :- १० जानेवारी २०२२


जाहिरात बघा


फॉर्म भरा
थोडे नवीन जरा जुने