{HALL TICKET} व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयात वि विध पदांच्या १४५७ जागा प्रवेशपत्र ! DVET Recruitment 2022 HALL TICKET


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील शिल्प निदेशक पदांच्या एकूण १४५७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले होते त्यांचे हॉलटिकिट प्रसिद्ध झाले आहे  DVET Recruitment 2022Directorate of Vocational Education and Training Maharashtra State, DVET Recruitment 2022 Hall ticket available  (DVET Bharti 2022) for 1457 Craft Instructor (Group C) Posts.


डाउनलोड ऍडमिट कार्ड 

थोडे नवीन जरा जुने