MPSC मार्फत महाराष्ट्र गट-ब व गट-क सयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 [8169 जागा]

  

MPSC मार्फत महाराष्ट्र गट-ब व गट-क सयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 [8169 जागा]MPSC मार्फत महाराष्ट्र गट-ब व गट-क सयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 I MPSC Group-B and Group-C Recruitment 2023 8169 Post

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही भारतीय राज्यघटनेने अनुच्छेद ३१५ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील नागरी सेवा नोकऱ्यांसाठी अर्जदारांच्या गुणवत्तेनुसार आणि आरक्षणाच्या नियमांनुसार अधिकाऱ्यांची निवड करण्यासाठी निर्माण केलेली संस्था आहे. महाराष्ट्र गट-ब आणि गट-क सेवा पूर्व परीक्षा 2023, MPSC गट ब आणि गट क भर्ती 2023 (MPSC गट-ब आणि गट-क भारती 2023) 8169 सहाय्यक विभाग अधिकारीराज्य कर निरीक्षकपोलिस उपनिरीक्षकउपनिबंधक (ग्रेड-१)/मुक्के निरीक्षकउपनिरीक्षक-राज्य उत्पादन शुल्कतांत्रिक सहाय्यककर सहाय्यकआणि लिपिक-टंकलेखक पदे

 

परीक्षेचे नाव: 

महाराष्ट्र गट-ब आणि गट-क सयुक्त पूर्व परीक्षा 2023

Total: 

8169 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र.

पदाचे नाव 

विभाग 

पद संख्या

1

सहायक कक्ष अधिकारी

मंत्रालय,MPSC

78

2

राज्य कर निरीक्षक

वित्त विभाग

159

3

पोलीस उपनिरीक्षक

गृह विभाग

374

4

दुय्यम निबंधक (श्रेणी-1)/मुद्रांक निरीक्षक

महसूल व वन विभाग

49

5

दुय्यम निरीक्षकराज्य उत्पादन शुल्क

गृह विभाग

06

6

तांत्रिक सहाय्यक

वित्त विभाग

01

7

कर सहाय्यक

वित्त विभाग

468

8

लिपिक-टंकलेखक

मंत्रालय व इतर

7034

Total

 

8169

 

वयाची अट: 01 मे 2023 रोजी, [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ: 05 वर्षे सूट]

1.  पद क्र.1, 5 & 7: 18 ते 38 वर्षे.

2.  पद क्र.2, 4, 6, & 8: 19 ते 38 वर्षे.

3.  पद क्र.3: 19 ते 31 वर्षे.

Fee: 

खुला प्रवर्ग: 394/-  [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ: 294/-]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 

21 फेब्रुवारी 2023 (11:59 PM)

शैक्षणिक पात्रता: 

1.  पद क्र.1: पदवीधर.

2.  पद क्र.2: पदवीधर.

3.  पद क्र.3: पदवीधर.

4.  पद क्र.4: पदवीधर.

5.  पद क्र.5: पदवीधर.

6.  पद क्र.6: पदवीधर.

7.  पद क्र.7: (i) पदवीधर   (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.

8.  पद क्र.8: (i) पदवीधर   (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.

परीक्षा वेळापत्रक: 

पूर्व परीक्षा: 30 एप्रिल 2023

मुख्य परीक्षा: गट-ब: 02 सप्टेंबर 2023, गट-क: 09 सप्टेंबर 2023

परीक्षा केंद्र (पूर्व परीक्षा): महाराष्ट्रातील 37 केंद्र.

जाहिरात पाहा

ऑनलाईन अर्ज करा

अधिकृत वेबसाईट

 

थोडे नवीन जरा जुने