MPSC गट C मुख्य प्रवेशपत्र 2022 –मुख्य प्रवेशपत्र डाउनलोड करा | MPSC Group C 2022 Mains Admit Card Download

 

MPSC गट C मुख्य प्रवेशपत्र 2022 –मुख्य प्रवेशपत्र डाउनलोड करा | MPSC Group C 2022 Mains Admit Card Download

    महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) ने दुय्यम निरीक्षक, उद्योग निरीक्षक आणि इतर रिक्त पदांच्या भरतीसाठी गट C सेवा परीक्षा 2022 आयोजित करण्यासाठी अधिसूचना प्रकाशित केली होती

प्रवेशपत्र डाउनलोड

थोडे नवीन जरा जुने