MAH MCA CET 2023 – Admit Card Download

 MAH MCA CET 2023 – Admit Card Download

राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा सेल, महाराष्ट्र यांनी महाराष्ट्र एमसीए सामाईक प्रवेश परीक्षा (MHA MCA CET) 2023 च्या भरतीसाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. ज्या उमेदवारांना परीक्षेच्या तपशीलांमध्ये स्वारस्य आहे आणि सर्व पात्रता निकष पूर्ण केले आहेत ते अधिसूचना वाचून ऑनलाइन अर्ज केले होते. www.examwadi.in

 


Important Links

Admit Card (21-03-2023)

Click Here

 

थोडे नवीन जरा जुने