Pune Anganwadi Recruitment 2023 - 818 Posts | पुणे अंगणवाडीत 818 सेविका व मदतनीस पदांची भरती.

 Pune Anganwadi Recruitment 2023 - 818 Posts | पुणे अंगणवाडीत 818 सेविका व मदतनीस पदांची भरती.

Pune Anganwadi bharti 2023 : एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS), पुणे अंतर्गत महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी भरती अधिसूचना जारी केली आहे आणि 818 अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस पदासाठी अर्ज आमंत्रित केले आहे. पात्र आणि इच्छुक अर्जदार त्यांचा अर्ज पुणे अंगणवाडी भरती 2023 साठी लवकरच उपलब्ध होईल किंवा त्यापूर्वी सबमिट करू शकतात. वयोमर्यादा, पात्रता आणि या भरतीसाठी अर्ज कसा करावा यासारखे अधिक तपशील Examwadi.in च्या खालील लेखात सामायिक केले आहेत.Pune Anganwadi Recruitment 2023

पुणे अंगणवाडी भर्ती 2023: पुणे जिल्हा अंतर्गत, महिला व बालकल्याण परिषद विभागातर्फे अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकापदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. पुणे अंगणवाडी भारती २०२३ मध्ये या पदांसाठी एकूण ८१८ जागा उपलब्ध आहेत. या पदांसाठी नोकरीचे ठिकाण पुणे येथे आहे. जे उमेदवार या पदासाठी पात्र आहेत ते केवळ दिलेल्या सूचनेनुसार येथे अर्ज करू शकतात. सर्व पात्र आणि इच्छुक उमेदवार दिलेल्या पत्त्यावर अर्ज करतात. अर्ज कसा करावा, शैक्षणिक आवश्यकता, अर्ज शुल्क यासारखे तपशील

 

Anganwadi Pune Overview 2023

पुणे अंगणवाडी भर्ती 2023: पुणे जिल्हा अंतर्गत, महिला व बालकल्याण परिषद विभागातर्फे अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकापदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. पुणे अंगणवाडी भारती २०२३ मध्ये या पदांसाठी एकूण ८१८ जागा उपलब्ध आहेत. या पदांसाठी नोकरीचे ठिकाण पुणे येथे आहे. जे उमेदवार या पदासाठी पात्र आहेत ते केवळ दिलेल्या सूचनेनुसार येथे अर्ज करू शकतात. सर्व पात्र आणि इच्छुक उमेदवार दिलेल्या पत्त्यावर अर्ज करतात. अर्ज कसा करावा, शैक्षणिक आवश्यकता, अर्ज शुल्क यासारखे तपशील

 

एकूण : 818 जागा

01) अंगवाडी सेविका : 165 पदे 

पात्रता : 12वी पास

वयोमर्यादा : 18 ते 35 वर्षांच्या दरम्यान (विधवेसाठी 40 वर्षे)

पगार : Rs 8325/- (अंगणवाडी विधार्थी संख्या पाहून पगार मिळेल )

 

02) मदतनीस : 653 पदे 

पात्रता : 12वी पास

वयोमर्यादा : 18 ते 35 वर्षांच्या दरम्यान (विधवेसाठी 40 वर्षे)

पगार : Rs 4425/- (अंगणवाडी विधार्थी संख्या पाहून पगार मिळेल )

 

निवड प्रक्रिया :

·        ७५ गुण : उमेदवाराच्या शैक्षणिक गुण पत्रिकांमध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारे

·        २५ गुण – अतिरिक्त :

·        १० गुण विधवा / अनाथ – ,

·        १० गुण अनुसूचित जाती जमाती -,

·        ०५ गुण इतर मागास प्रवर्ग / विमुक्त जाती / भटक्या जमाती / आर्थिक दृष्टया दुर्बल / विशेष मागास प्रवर्ग –

·        ०५ गुण : अंगणवाडी सेविका / मदतनीस पदाचा ०२ वर्षाचा अनुभव असल्यास

नोकरीचे ठिकाण : पुणे (संपूर्ण)

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख :

अर्ज सादर करण्याचा पत्ता : 

 

Anganwadi Pune Vacancy 2023

पुणे जिल्हा अंतर्गत, महिला व बालकल्याण परिषद विभागातर्फे अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकापदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. पुणे अंगणवाडी भारती २०२३ मध्ये या पदांसाठी एकूण ८१८ जागा उपलब्ध आहेत.

·        अंगवाडी सेविका : 165 पदे 

·        मदतनीस : 653 पदे 

 

Anganwadi Pune Education Qualification 2023

पुणे जिल्हा अंतर्गत, महिला व बालकल्याण परिषद विभागातर्फे अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकापदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. पुणे अंगणवाडी भारती २०२३ मध्ये या पदांसाठी एकूण ८१८ जागा उपलब्ध आहेत. या पदांसाठी नोकरीचे ठिकाण पुणे येथे आहे. जे उमेदवार या पदासाठी पात्र आहेत ते केवळ दिलेल्या सूचनेनुसार येथे अर्ज करू शकतात. शैक्षणिक आवश्यकता

·        अंगवाडी सेविका : पात्रता : 12वी पास

·        मदतनीस : पात्रता : 12वी पास

 

Anganwadi Pune Education Age Limit 2023

पुणे जिल्हा अंतर्गत, महिला व बालकल्याण परिषद विभागातर्फे अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकापदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. पुणे अंगणवाडी भारती २०२३ मध्ये या पदांसाठी एकूण ८१८ जागा उपलब्ध आहेत. या पदांसाठी नोकरीचे ठिकाण पुणे येथे आहे. पुणे जिल्हा अंतर्गत वयोमर्यादा तपशील

01) अंगवाडी सेविका : वयोमर्यादा : 18 ते 35 वर्षांच्या दरम्यान (विधवेसाठी 40 वर्षे)

02) मदतनीस : वयोमर्यादा : 18 ते 35 वर्षांच्या दरम्यान (विधवेसाठी 40 वर्षे)

 

Anganwadi Pune Education Salary 2023

पुणे जिल्हा अंतर्गत, महिला व बालकल्याण परिषद विभागातर्फे अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकापदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. पुणे अंगणवाडी भारती २०२३ मध्ये या पदांसाठी एकूण ८१८ जागा उपलब्ध आहेत. या पदांसाठी नोकरीचे ठिकाण पुणे येथे आहे. pune अंगणवाडी पगार खलील प्रमणे आहेत

·              अंगवाडी सेविका : पगार : Rs 8325/- (अंगणवाडी विधार्थी संख्या पाहून पगार मिळेल )

·              मदतनीस : पगार : Rs 4425/- (अंगणवाडी विधार्थी संख्या पाहून पगार मिळेल )

 

Anganwadi Pune Education Selection Proses 2023

पुणे जिल्हा अंतर्गत, महिला व बालकल्याण परिषद विभागातर्फे अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकापदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. पुणे अंगणवाडी भारती २०२३ मध्ये या पदांसाठी एकूण ८१८ जागा उपलब्ध आहेत. या पदांसाठी नोकरीचे ठिकाण पुणे येथे आहे. पुणे अंगणवाडी निवाड प्रक्रीया खलील प्रमणे आहे

निवड प्रक्रिया :

·        ७५ गुण : उमेदवाराच्या शैक्षणिक गुण पत्रिकांमध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारे

·        २५ गुण – अतिरिक्त :

·        १० गुण विधवा / अनाथ – ,

·        १० गुण अनुसूचित जाती जमाती -,

·        ०५ गुण इतर मागास प्रवर्ग / विमुक्त जाती / भटक्या जमाती / आर्थिक दृष्टया दुर्बल / विशेष मागास प्रवर्ग –

·        ०५ गुण : अंगणवाडी सेविका / मदतनीस पदाचा ०२ वर्षाचा अनुभव असल्यास

How to Apply for Anganwadi Sevika Pune Recruitment2023

 

·        पदांनुसार सर्व पात्रता असलेले अर्जदार अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

·        विहित अर्जाचा नमुना खाली दिलेल्या PDF सोबत जोडला आहे.

·        पोस्टसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व तपशीलांसह पोस्टसाठी अर्ज भरा

·        तसेच पदांसाठी आवश्यक असलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रे जोडणे आवश्यक आहे

·        अर्ज करण्याचा पत्ता: PDF नुसार

 

जाहिरात पाहा

अधिकृत वेबसाईट

 

थोडे नवीन जरा जुने