अमरावती शहर पोलीस शिपाई भरती 2021 लेखीतात्पुरती निवड यादी व तात्पुरती प्रतीक्षा यादी.

        गृह विभाग, महाराष्ट्र पोलिसांनी पोलीस कॉन्स्टेबल रिक्त पदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जारी केली होती . ज्या उमेदवारांना रिक्त जागांसाठी स्वारस्य आहे आणि सर्व पात्रता निकष पूर्ण केले होते अमरावती शहर पोलीस परीक्षेची तात्पुरती निवड यादी व तात्पुरती प्रतीक्षा यादी. प्रकिशा चे निकाल उपलब्द झाला आहे ते तुम्ही खाली बघू शकता. www.examwadi.in


अमरावती शहर पोलीस शिपाई भरती 2021 लेखी परीक्षेमध्ये तात्पुरती निवड यादी व तात्पुरती प्रतीक्षा यादी.

 

Important Links 

Written Exam Nikal (12-04-2023)

Click Here


थोडे नवीन जरा जुने