पोलीस अधीक्षक ठाणे ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेची उत्तरपत्रिका.

  

गृह विभाग, महाराष्ट्र पोलिसांनी पोलीस कॉन्स्टेबल रिक्त पदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जारी केली होती . ज्या उमेदवारांना रिक्त जागांसाठी स्वारस्य आहे आणि सर्व पात्रता निकष पूर्ण केले होते ठाणे ग्रामीण पोलिस  उत्तरपत्रिका प्रकिशा चे निकाल उपलब्द झाला आहे ते तुम्ही खाली बघू शकता. www.examwadi.in

पोलीस अधीक्षक ठाणे ग्रामीण पोलिस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षेची उत्तरपत्रिका.

 

Important Links 

Written Exam Answer key  (02-04-2023)

Click Here


थोडे नवीन जरा जुने