औरंगाबाद ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती-२०२१ लेखी परीक्षेमध्ये उमेदवारांना प्राप्त गुणांची तात्पुरती यादी.

 

गृह विभाग, महाराष्ट्र पोलिसांनी पोलीस कॉन्स्टेबल रिक्त पदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जारी केली होती . ज्या उमेदवारांना रिक्त जागांसाठी स्वारस्य आहे आणि सर्व पात्रता निकष पूर्ण केले होते औरंगाबाद ग्रामीण प्रकिशा चे निकाल उपलब्द झाला आहे ते तुम्ही खाली बघू शकता. www.examwadi.in

औरंगाबाद ग्रामीण पोलीस शिपाई भरती-२०२१ लेखी परीक्षेमध्ये उमेदवारांना प्राप्त गुणांची तात्पुरती यादी.

 

Important Links 

Written Exam Result  (02-04-2023)

Click Here

 

थोडे नवीन जरा जुने