पोलीस अधीक्षक भंडारा पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षा उत्तरतालिका

  

गृह विभाग, महाराष्ट्र पोलिसांनी पोलीस कॉन्स्टेबल रिक्त पदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जारी केली होती . ज्या उमेदवारांना रिक्त जागांसाठी स्वारस्य आहे आणि सर्व पात्रता निकष पूर्ण केले होते भंडारा पोलीस  उत्तरपत्रिका प्रकिशा चे निकाल उपलब्द झाला आहे ते तुम्ही खाली बघू शकता. www.examwadi.in

पोलीस अधीक्षक भंडारा पोलीस शिपाई भरती २०२१ लेखी परीक्षा उत्तरतालिका

 

Important Links 

Written Exam Answer key  (02-04-2023)

Click Here


थोडे नवीन जरा जुने