नागपूर ग्रामीण चालक पोलीस शिपाई २०२१ - अंतिम निवड यादी

        गृह विभाग, महाराष्ट्र पोलिसांनी पोलीस कॉन्स्टेबल रिक्त पदांच्या भरतीसाठी अधिसूचना जारी केली होती . ज्या उमेदवारांना रिक्त जागांसाठी स्वारस्य आहे आणि सर्व पात्रता निकष पूर्ण केले होते नागपूर ग्रामीण पोलीस परीक्षेची तात्पुरती निवड यादी व तात्पुरती प्रतीक्षा यादी. प्रकिशा चे निकाल उपलब्द झाला आहे ते तुम्ही खाली बघू शकता. www.examwadi.in
नागपूर ग्रामीण चालक पोलीस शिपाई २०२१ - अंतिम निवड यादी

 

Important Links 

Written Exam Nikal (14-04-2023)

Click Here


थोडे नवीन जरा जुने