Maharashtra Revenue and Forest Department Talathi Exam Syllabus 2023 - Talathi Bharti Syllabus 2023

Maharashtra Revenue and Forest Department Talathi Exam consists of various section. Mention on this posts-·        Marathi Language (मराठी भाषा)

·        English Language (इंग्रजी भाषा)

·        General Knowledge (सामान्य ज्ञान)

·        Arithmetic / Mathematics (अंकगणित)

·        Reasoning /General  intelligence (सामान्य बुद्धिमत्ता)

 

Maharashtra Talathi Bharti Marathi Syllabus (मराठी)

·        समानार्थी शब्द

·        विरुद्धार्थी शब्द

·        काळ व काळाचे प्रकार

·        शब्दांचे प्रकार, नाम

·        सर्वनाम

·        क्रियापद

·        विशेषण

·        क्रियाविशेषण

·        विभक्ती

·        संधी व संधीचे प्रकार म्हणी

·        वाक्प्रचार चे अर्थ व उपयोग

·        शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द.

 

Maharashtra Revenue and Forest Department Talathi Syllabus for English (इंग्रजी)

·        Vocabulary

·        Symons & Anatomy

·        Proverbs

·        Tense & Kinds Of Tense,

·        Question Tag

·        Use Proper Form Of Verb

·        Spot The Error

·        Verbal Comprehension Passage Etc

·        Spelling

·        Sentence

·        Structure

·        One Word Substitution

·        Phrases.

 

Maha Talathi Syllabus for General Knowledge (सामान्य ज्ञान)

·        महाराष्ट्राचा व भारताचा इतिहास (History of Maharashtra and India)

·        पंचायतराज व राज्यघटना (Panchayat Raj and Constitution)

·        भारतीय संस्कृती (Indian culture)

·        भौतिकशास्त्र (Physics)

·        रसायनशास्त्र (Chemistry)

·        जीवशास्त्र (Biology)

·        महाराष्ट्रातील समाज सुधारकांचे कार्य (The work of social reformers in Maharashtra)

·        भारताच्या शेजारील देशांची माहिती (Information of neighboring countries of India)

 

Maharashtra Talathi Exam Syllabus for Mathematics (अंकगणित)

·        गणित – अंकगणित

·        बेरीज

·        वजाबाकी

·        गुणाकार

·        भागाकार

·        काळ-काम-वेग संबंधित उदाहरणे

·        सरासरी

·        चलन

·        मापनाची परिणामी

·        घड्याळ.

 

Maharashtra Talathi Exam Syllabus for General Intelligence (बुद्धिमत्ता)

·        अंकमालिका

·        अक्षर मलिका

·        वेगळा शब्द व अंक ओळखणे

·        समसंबंध – अंक

·        अक्षर

·        आकृती

·        वाक्यावरून निष्कर्ष

·        वेन आकृती.

 

Maharashtra Revenue and Forest Department Talathi Bharti Exam Pattern:-

महाराष्ट्र महसूल आणि वन विभागाच्या तलाठी यांच्या परीक्षेत वेगवेगळे विभाग असतील. तलाठी भरती परीक्षेत 100 प्रश्न असतात. परीक्षेच्या पेपरमध्ये एकूण 200 गुण असतात. परीक्षेचा पेपर सोडवण्यासाठी उमेदवारांना 02 तासांचा वेळ दिला जातो. प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा मराठी विषयाच्या उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षेच्या (इयत्ता 12) सारखाच आहे. इतर सर्व विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा पदवी गुणवत्तेप्रमाणेच आहे.https://www.examwadi.in/2023/06/Talathi-Bharti-Syllabus.html

 

·        मराठी भाषा: 25 Questions,  50 Marks.

·        इंग्रजी भाषा: 25 Questions, 50 Marks.

·        सामान्य ज्ञान: 25 Questions, 50 Marks.

·        बौद्धिक चाचणी: 25 Questions, 50 Marks.

एकूण: 100 Questions, 200 Marks.  

Maharashtra Talathi Exam Syllabus PDF

 

थोडे नवीन जरा जुने