{MPSC 2021-22} MPSC मार्फत महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 {900 जागा} I MPSC Group C Recruitment 2021-22

 

{MPSC 2021-22} MPSC मार्फत महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 {900 जागा} I MPSC Group C Recruitment 2021-22

 

 

            MPSC BHARTI 2022 Industry Inspector, Deputy Inspector, Technical Assistant, Tax Assistant, & Clerk-Typist Posts. उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय, दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क, तांत्रिक सहायक, गट-क, विमा संचालनालय, कर सहाय्यक, गट-क, लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क, लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क या पदाच्या जागा निघलया असून त्याचे आवेदन सुरु झाले आहे.

पदाचे नाव & तपशील: -

            परीक्षेचे नाव: महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021

Total            : 900 जागा

पदाचे नाव & पदसंख्या :

पद क्र.

पदाचे नाव 

पद संख्या

1

उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय 

103

2

दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क 

114

3

तांत्रिक सहायक, गट-क, विमा संचालनालय 

14

4

कर सहाय्यक, गट-क

117

5

लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क

473

6

लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क

79

Total

900


परीक्षा फी.
:- खुला प्रवर्ग: 394/-  [मागासवर्गीय & अनाथ: 294/-]

शैक्षणिक पात्रता: 

1.      पद क्र.1: अभियांत्रिकी पदवी (स्थापत्य व समतुल्य विषयांव्यतिरिक्त) किंवा तंत्रज्ञानामधील किमान पदविका (डिप्लोमा) किंवा विज्ञान शाखेतील पदवी.  

2.    पद क्र.2: पदवीधर. 

3.    पद क्र.3: पदवीधर.

4.    पद क्र.4: (i) पदवीधर   (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.

5.     पद क्र.5: (i) पदवीधर   (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि.

6.    पद क्र.6: (i) पदवीधर   (ii) इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.

 

 

 

शारीरिक पात्रता (दुय्यम निरीक्षक): 

पुरुष 

महिला

उंची: 165 से.मी

उंची: 157 से.मी.

छाती: 79 सेमी व फुगवून 5 सेमी जास्त

वजन: 50 कि.ग्रॅ.

 

वयाची अट: 01 एप्रिल 2022 रोजी, [मागासवर्गीय & अनाथ: 05 वर्षे सूट]

पद क्र.1, 5 & 6: 19 ते 38 वर्षे.

पद क्र.2, 3, & 4: 18 ते 38 वर्षे.

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख:- 11 जानेवारी 2022  (11:59 PM)

पूर्व परीक्षा:- 03 एप्रिल 2022

जाहिरात (Notification): पाहा

Online अर्ज: Apply Online

 

 

Previous Post Next Post